De stijgende kosten van huisvesting

De stijgende kosten van huisvesting Door CEPS Huisvesting is een belangrijke uitgave voor de meeste gezinnen. Maar de index die de ECB momenteel gebruikt, de HICP (geharmoniseerde index van de consumptieprijzen), geeft de ontwikkeling van de kosten van huisvesting niet volledig weer, omdat hij de kosten van eigenaars die in hun eigen huis wonen buiten beschouwing laat....