De stijgende kosten van huisvesting

Door CEPS

Printvriendelijk, PDF & E-mail

Huisvesting is voor de meeste gezinnen een grote kostenpost. Maar de index die de ECB momenteel gebruikt, de HICP (geharmoniseerde index van de consumptieprijzen), geeft de ontwikkeling van de kosten van huisvesting niet volledig weer, omdat hij de kosten van eigenaars die in hun eigen huis wonen buiten beschouwing laat. De ECB heeft dit probleem onderkend[1] en beloofde de kosten van "Owner-Occupied Housing" (OOH) op te nemen in de consumentenprijsindex, waarvoor het een inflatiepercentage van 2% wil bereiken.

Dat de kosten van huisvesting snel stijgen is geen mysterie. Sinds een aantal jaren publiceert Eurostat voor bijna alle landen van de eurozone de Prijsindex Eigen Woningen (OOHPI).[2] Deze index, die voorlopig alleen op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar is, loopt de laatste vijf jaar op tot boven de 2% per jaar en neemt sinds 2017 gemiddeld met meer dan 3% toe - veel meer dan het kerninflatiecijfer (dat geen rekening houdt met volatiele elementen zoals energie). Zie figuur 1, hieronder.

Lees het artikel